Værstasjon Syndin
Lostøl, Midtre Syndin i Oppland

Beliggenhet : 61 º 04´ 03´´ N  /  8º 46´ 38.´´Ø.
Høyde over havet: 1014 Meter.

Klikk her for å oppdatere!


Generert med : 
Virtual Weather Station Software V14.01

Verdier for   max / min resettes automatisk hver dag kl. 0:00.